Güvenli bir temel, sürdürülebilir ve ekonomik inşaat için ön koşuldur.

Temellerin çevre ve iklim dostu bir şekilde inşa edilmesine özel önem verilmektedir.

Binaya özgü zemin araştırması ve danışmanlık, teknik ve ekonomik açıdan en uygun temel konseptinin temelini oluşturur.

Tüm yapısal ve statik bina özelliklerini dikkate alan doğru temel çözümü, modern temel inşaatı için ortağınız olarak bizim görevimizdir.

Statik, jeoteknik ve hidrojeolojik hususlara ilişkin güvenilir bilgi ve tüm çevresel kaygıların daha planlama aşamasında dikkate alınması,
önemli ölçüde zaman ve maliyet tasarrufu sağlar.

 • Sığ temeller
 • Portföydeki müteakip temeller
 • Kazık test yüklemelerinin gerçekleştirilmesi
 • Öneri ve statik hesaplama
 • Derin temeller
 • Zorlu arazilerinde temel yapımı
 • İç ve dış yük taşıma kapasitesinin statik doğrulamaları
 • Ekibimiz tarafından teslimat ve kurulum
 • Yüksek yük kapasiteleri
 • Kazı yapılmadan inşaat
 • Kombine kazık-plak temeller ve taban plakaları
 • Kirlenmiş zeminlerdeki temeller
 • Kalite kontrol